Bahçelievler - İstanbul info@istanbulpediatri.com +90 (212) 441 42 00
Uzmanlığımız Sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...

KUSMA

Kusma bir çok sistem hastalığında veya psikolojik nedenlerle olabilir.

YENİDOĞAN döneminde kusmanın en sık nedeni Fonksiyonel Gastroözafajial Reflü' dür. Mide kapakçığı denilen gastroözafajial bileşkenin normaldan daha gevşek olmasından kaynaklanan, ilk 6 ay yoğun kusmalarla giden, 6. aydan sonra giderek azalarak 1 yaş civarında %95 olasılıkla düzelen bir durumdur. GER dışında idrar yolu enfeksiyonları,  konjenital adrenal hiperplazi, sepsis, sistemik bir çok hastalıkta, menenjit tarzı hastalıklarda da yenidoğan döneminde kusma görülebilir.

Daha büyük Çocuklarda kusmanın en sık nedenleri akut gastroenterit dediğimiz mide-barsak sistemi enfeksiyonları, gıda zehirlenmeri, idrar yolu enfeksiyonları, ÜSYE, Hepatitler, psikolojik nedenler, nadiren beyin tümörü gibi durumlar ve sayamacağımız bir çok sistemi ilgilendiren iltihabi, tümoral veya romatizmal hastalıkta kusma olabilr.

Her aldığını kusma, günde 4-5'den fazla kusma veya suyu dahi içtiğinde kusma oluyorsa mutlaka İV sıvı ile rehidratasyon yapılmalıdır.

Copyright © 2016 İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi