Bahçelievler - İstanbul info@istanbulpediatri.com +90 (212) 441 42 00
Uzmanlığımız Sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
İstanbul Pediatri Merkezinin Önerdiği Aşı Programı

Sağlık bakanlığı Ulusal Aşı Takvimini değiştirmiş olup tüm özel ve kamu kuruluşlarının tek tip aşı programı uygulamalarını, özel aşıların ise ücretli olarak yapılmasını önermiştir.

Doğumda Hepatit-B 1
1.Ayda Hepatit-B 2
2.Ayda Difteri-Aselüler Boğmaca-Tetanoz-İnaktive Çocuk Felci-HİB 1, Pnömokok1, BCG
3.Ayda Rotavirus Aşısı 1
4.Ayda Difteri-Aselüler Boğmaca-Tetanoz-İnaktive Çocuk felci-HİB 2 ve Pnömokok 2
5.Ayda Rotavirus 2
6.Ayda Hepatit-B 3, Difteri-Aselüler Boğmaca-Tetanoz-İnaktive Çocuk felci-HİB 3 , Pnömokok3 ve OPV
7.Ayda Rotavirus 3
9.Ayda Sağlık Bakanlığı önerilerine göre Kızamık veya KKK kampanya aşısı, Meningokok aşısı1. doz başlanabilir
12.Ayda Kızamık-Kızamıkcık-Kabakulak 1 ve Konjuge Pnömokok Aşısı 4 ve Suçiceği aşısı
13.Ayda Meningokok aşısı 2. doz
18.Ayda Difteri-Aselüler Boğmaca-Tetanoz-İnaktive Çocuk Felci-HİB 4 , Hepatit A 1
24.Ayda Hepatit-A 2
4-6 Yaş Difteri- Aselüler Boğmaca-Tetanoz-İnaktive Çocuk felci 5, Suçiceği 2, Kızamık Kızamıkcık-Kabakulak 2
9-26 Yaş Human Papilloma Virus (HPV) 0-2. ve 6. ay şeklinde
Uyarılar ve Öneriler

Rotavirus aşılarının 1 valanlı olanı(Rotarix) 2 doz olarak, 5 valanlı olanı(Rotateq) 3 doz olarak yapılmaktadır. İdeali 2. ayda rotavirus aşısını başlatmakdır. Rotarix'in 6. aya kadar, Rotateq'in 8. aya kadar tamamlanması önerilmektedir.

Su Çiceği aşısı 12-15. aylarda yapılabilir. 2006 yılında ACIP, Amerikan Pediatri Akademisi ve CDC 5 yaşında 2. doz Su Çiceği aşısı yapılmasını önermişlerdir.

Sağlık Bakanlığı Aşı Programında Olmayan Aşılar

  • ROTAVİRUS AŞISI
  • RAHİM AĞZI KANSERİ AŞISI
  • MENİNGOKOK AŞISI
Sağlık Bakanlığının Önerdiği Aşı Takvimi
Doğumda Hepatit-B 1. Doz
1.Ayda Hepatit-B 2. Doz
2.Ayda Difteri- boğmaca-tetanoz-çocukfelci-HİB' i içeren 5'li karma, BCG, Pnömokok aşıları
4.Ayda 5'li karma ve pnömokok aşılarının 2. dozları
6.Ayda 5'li karma, Pnömokok ve Hepatit-B aşılarının 3. dozları ile ağızdan çocuk felci aşısı
12.Ayda kızamık-kızamıkcık-kabakulak aşısı ile Pnömokok aşısının rapel dozu ve Suçiceği aşısı
18.Ayda 5'li karma, 1. doz Hepatit A ve oral polio
24.Ayda 2. doz Hepatit A Aşısı

Rotavirus, meningokok ve rahim ağzı kanseri aşıları özel aşılar olup ücretli olarak   yapılabilir.

Copyright © 2016 İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi