Bahçelievler - İstanbul info@istanbulpediatri.com +90 (212) 441 42 00
Uzmanlığımız Sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...

Çocuk Psikoloji

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi

Psikoloji ve psikiyatrideki rahatsızlıkların büyük bir kısmının çocukluk döneminde ki sorunlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Çocukların öğrenme özellikleri değerlendirildiğinde Özellikle 0-6 yaş dilimi kritik yaş olarak nitelendirilmiştir. Bu dönemde en yaygın olarak kullanılan test Denver II Gelişimsel Tarama Testi’dir. Birçok araştırmada kullanılan bu test, nörolojide, psikiyatride ve psikolojide de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Denver Gelişim Tarama Testi: 0-6 yaş çocukların gelişim seviyesinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Test sonuçları ile gelişim alanlarını daha iyi yönlendirmek için gereken bilgilendirmeler yapılır.
Denver II Gelişimsel Tarama Testi 4 ana gelişim alanı hakkında bize ayrıntılı bilgi vermektedir.

Dil gelişimi
: Dil gelişimi ile zekâ arasında çok sıkı bir ilişki olduğu uzmanlar tarafında sıklıkla söylenmektedir. Dil gelişimin temellerinin atıldığı ve konuşmanın en hızlı geliştiği dönemde bu gelişimin değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Kişisel Sosyal gelişim:
 Kişisel sosyal gelişim özellikle çocuğun kendini ifade etmesi ve toplum içerisinde kendi kimliğini ve kişiliğini uygun bir şekilde ortaya koyması olarak tanımlanır. Okul öncesi dönemde çocuklar yabancı ortama (anaokuluna) girdiklerinde çok farklı sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu sorunlarla birlikte aileler hemen telaşa kapılabilmektedirler. Fakat şu bilinmelidir ki bu sorun bir sonuçtur. Bunun tohumları daha önceleri atılmıştır. İşte Denver II bu tür sorunların tespit edilmesinde kullanılmaktadır.

İnce-Kaba motor gelişim:
 Çocuğun kas gelişimi değerlendirir. Çocuğun yürümesi, tutması,  koşması, merdiven çıkmasına, yemek yemesi, tuvaletini yapması, üstünü giyinmesi vb. yetenekleri kazanıp kazanmadığını ölçmektedir.
Denver II Gelişimsel Tarama Testi yaptırmanız için çocuğunuzda bir sorun olmasını beklemeye gerek yoktur. Bu testi 6 ayda bir kere yaptırmanız sorunları erken fark edebilme açısından önem arz eder.

Copyright © 2016 İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi