Bahçelievler - İstanbul info@istanbulpediatri.com +90 (212) 441 42 00
Uzmanlığımız Sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...

Çocuk Psikoloji

İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nin Çocuk ve Ergen Terapisine Bakış Açısı

İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde çocuk ve ergen terapisi hizmeti, yapılandırılmış bir sistem dâhilinde ailenin, çocuk ve ergenin öncelikli problem alanları ve ihtiyaçları gözetilerek bireylere sunulur.
İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde çocuk ve ergenlerin yaşadığı sorunları tespit etmek amacıyla geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılmış ölçekler kullanılır. Bu ölçekler ailelerin, çocuk ve ergenlerin objektif değerlendirilmesinde kullandığımız ölçüm araçlarıdır. Bu ölçüm araçlarının yanında ailenin dinamikleri, çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunlar ile ilgili verdiği bilgiler de terapi sürecinin düzgün şekillendirilebilmesi için hayati bir öneme sahiptir.

Çocuk ergenlerde problem alanları tespit edilir. Problem alanının büyüklüğüne göre alınması gereken seans sayısı ve süresi belirlenir. Terapi hizmetleri bu doğrultuda çocuk ve ergenlere özgü bir biçimde planlanır ve yapılandırılır.

Çocuk ergenlerde, seans hizmetlerine bağlı olarak problem alanlarının ne ölçüde azaldığına yönelik bir ara test ve son test uygulanır. Bu testlerde çıkan sonuçlar terapi hizmetinden faydalanan bireylerle paylaşılır.

Copyright © 2016 İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi