Bahçelievler - İstanbul info@istanbulpediatri.com +90 (212) 441 42 00
Uzmanlığımız Sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...

Çocuk Psikoloji

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği okul hayatının başlamasıyla belirginleşir. Özellikle ilkokul dönemlerinde velilerce veya sınıf öğretmenleri tarafından fark edilir.
Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye yönelik ilginin azlığı dikkati çeker. Ödev yapmayı sevmez, ebeveynleri ve öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. Ödevleri yapmak çok zor gelir. Masanın başına oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su içme, acıkma gibi) sık sık masa başından kalkarlar. Büyüklerini ders çalışırken yanlarında isterler.
Sınıfta dersi takip etmedikleri gözlenir. Çevresel uyarılarla hemen dikkatleri dağılır. Ders dışı işlerle fazlaca ilgilenir, elinde kalem çevirir, deftere, sıraya bir şeyler yazıp, çizmeye kalkar ve başka bir gereçle uğraşıp, dersi takip edemezler. Derste sıkılmaları nedeniyle sınıfın dikkatini ve huzurunu bozacak davranışlar sergileyebilirler (Derste konuşma, sırayı sallama, arkadaşlarına laf atma, sınıfta ayağa kalkıp su, yiyecek dağıtma ve garip sesler çıkarma gibi). 
Okuma ve yazma becerileri arkadaşlarından kötü, defter düzeni ve yazıları bozuk olabilir. Sınıfta, sokakta sık eşya kaybederler. Öğrenilenleri de çabuk unutabilirler. Kendilerine uygun bir çalışma düzeni ve sistemi geliştiremezler. Okuma ve yazmayı pek sevmezler. Bu sadece ders kitapları için değil diğer hikaye kitapları içinde geçerlidir.
Tedavi edilmeyen çocuklarda depresyon, kaygı bozukluğu, tik bozuklukları ya da davranış bozuklukları oluşabilir. Çevresindeki insanlar tarafından sürekli eleştirilen çocukların özgüvenleri azalır. Araştırmalar bu çocukların ergenlik döneminde alkol ve madde kullanımına daha yatkın olduklarını saptamıştır. Bu durum gelecek yaşamları açısından önemli risk oluşturur.
İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’ndeki çalışmalarımda dikkat eksikliğinin çözümü için kesinlikle ilaç kullanımı ve tavsiyesi yapılmamaktadır. Bilinmesi gerekir ki ilerleyen zamanlarda dikkat eksikliği için veriler ilaçlar bağımlılık haline gelerek etkisini kaybetmektedir. Yapılan doz artırımları da zamanla etkisini kaybedebilmekte, çocuklarımızda ve gençlerimizde beslenme, uyku gibi temel fiziksel ihtiyaçların seyrini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında bağımlılık etkisi kullanıcının farklı yönlere eğilimini de tetikleyecektir.

Dikkat eksikliği olan çocuklar orta ya da üst seviyede bir zekaya sahip olsalar bile, eğitimlerine yeterince odaklanamadıkları için okul hayatlarında dolayısıyla gelecekteki iş hayatlarında başarısızlık yaşayacaklardır. Dikkat testleri yapıldıktan sonra düzenli yapılacak seanslarla kısa süre içerisinde ciddi anlamda dikkat süreçlerinde iyileşme görülecektir.

Copyright © 2016 İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi