Bahçelievler - İstanbul info@istanbulpediatri.com +90 (212) 441 42 00
Uzmanlığımız Sadece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...

Çocuk Psikoloji

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (Ögte)

ÖGTE öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir. ÖGTE, geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen;

  • Dinleme

  • Konuşma

  • Okuma

  • Yazma

  • Matematik

  • Muhakeme

alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.
Bu testin amacı öğrenme güçlüğünün daha çok hangi alanda olduğunun tespit edilerek, doğru yönlendirmenin yapılmasını kolaylaştırmaktır.

Amerika Birleşik Devletleri (örneklemin) de okul çağındaki çocukların % 15’indeöğrenme güçlüğü olduğu varsayılmaktadır. % 15’lik oranın % 90’lık bölümü de okuma güçlüğü olarak belirlenmiştir.
Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmakta veya muhakeme(akıl yürütme) bozukluklarını mentalretardasyon gibi yanlış tanılama yapılmaktadır.
Her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır.

Copyright © 2016 İstanbul Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi